Vi yder alle former for service ifm. socialrengøring

Socialrengøring Odense/Fyn

Socialrengøring er en opgave, som kræver stor erfaring og diskretion. Ofte er vi i situationer, hvor borgere og deres husdyr også er til stede, og skal behandles med værdighed og empati.

Hvad er social rengøring?

Social rengøring er betegnelsen for den ofte omfattende oprydning og rengøring der foregår i tilfælde, hvor udsatte beboerne har stærkt misligholdt og forsømt deres bolig.

Hvad omfatter social rengøring?

Social rengøring omfatter først og fremmest rengøring, oprydning og bortskaffelse af affald. I nogle tilfælde omfatter det også sanering af bolig.

Vi betjener alle typer kunder

Uanset grunden yder vi service til alle typer kunder, både private samt kommuner, boligselskaber, andelsforeninger. Uanset årsag behandler vi alle kunder og opgaver med værdighed, respekt, og stor professionalisme. Vi arbejder altid tæt sammen med vores kunder, så vi kan finde den bedste løsning for alle involverede parter med udvisning af diskretion og empati.

 

Rengøring efter dødsfald

Skadeservice.nu påtager sig også rengøring efter dødsfald. Denne type opgaver kræver en del ekspertise, da der i nogle tilfælde er gået dage inden dødsfaldet er konstateret. Kontakt vores døgnvagt for yderligere oplysninger på telefon 40 22 51 93, eller benyt nedenstående formular.

 

 

Social rengøring Odense/Fyn

Kontakt os for socialrengøring Odense/Fyn