Akut udrykning ved vandskade –  Odense/Fyn

 

Har du vandskade efter et sprunget vandrør, efter skybrud eller andre typer vandskade, så ring til os på telefon 40 22 51 93. Vi håndterer alt lige fra opsugning af vandet, igangsætning af affugtning, nedskæring af gips m.m. Vores fugtteknikker sikrer, at alt udføres korrekt. Vi udføre også skimmelsanering, brand og sodskader, specialrengøring og afdækning efter indbrud. Vi nu har DØGNVAGT 24 timer alle ugens dage for alle typer skade.

 

 

Vi rykker ud vil vandskaber ud 24/7  – Odense/Fyn

Vi sidder klar ved telefonen 24 timer i døgnet. Ring til os på telefon: 40 22 51 93, og vi er klar til udrykning. Vi udfører alle opgaver i ved vandskade, og påtager os den fulde opgave for at begrænse skaderne. Vi har hurtigt mandskab klar på stedet til at stoppe vandskaden og derefter minimere følgeskader. Vi sørger vor opsugning af vand og opstilling af affugter + rengøring og oprydning.

 

Opfølgning på vandskade

Vores fugttekniker kan akut tilse skade og udarbejde en fugtrapport med beskrivelse af årsag til skaden og forslag til udbedring og behovet for affugtning. Fugttekniker kan give jer et tilbud på evt. nedrivning og skimmelsanering. Vi ved, at det er vigtigt at få den rigtige skadeservice fra start, så der ikke opstår problemer med skimmelsvamp og andre følgeskader.

 

Vandskade service

Kontakt os ved vandskade Odense/ Fyn

   

  Vi varetager alle detaljer vandskade

  Vi sørger for fotodokumentation og beskrivelser, så vandskaden kan blive behandlet korrekt. Efterfølgende opstiller vi affugtere og fugtmålere, og sørger for løbende tilsyn. Uanset om du er privat eller fra et firma, har du brug for professionel støtte – også ift. myndigheder og forsikring.

   

  Vi hjælper ved alle former for akutte eller langsomt opståede vandskader

  Vores dygtige medarbejdere begrænser din vandskade, og vi sørger for opsugningen af vandet. Skaden vil efterfølgende blive behandlet korrekt og professionel. En vandskade kan opstå på grund af mange forskellige årsager, det kan være i forbindelse med et rørbrud, skybrud, stoppet afløb, eller måske en vandskade fra din overbo. Vi sørger for at mindske skaden ved hurtig udrykning.