Hurtig udrykning til vandskade i kirkens kældre

Hurtig udrykning efter skybrud til vandskade i kirkens kældre i august. Vi fik hurtig opsuget vandet og rengjort og desinficering af løsøre og kælderen, og der blev opsat affugtere så skaden mindskes